Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda

Munkánkat a Tevékenységközpontú Nevelési Program alapján végezzük. Ebben a programban olyan gyerekek nevelésére törekszünk, akik környezetükben biztonságosan mozognak, érzelemviláguk gazdag, kommunikációs és kooperációs képességük lehetővé teszi, hogy mindennapi óvodai élményeiket közösségben, pozitív töltéssel, nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott közegben éljék meg.

Nagy figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartás kialakítására.

Továbbá el szeretnénk érni, hogy a 3-5 éves fejlesztésben részesülő gyermekek problémamentesen, szociális és értelmi képességüket tekintve iskolára alkalmassá válva, különböző élethelyzetekben megállva helyüket, hagyják el az óvodát.

 

 

 

 

Célunk: A teljes gyermeki személyiség fejlesztése, életre való felkészítése, sokszínű tevékenységen keresztül.

Mivel környékükön egyre nő a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, így sikeresen pályázunk az Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetésére, melynek köszönhetően ezek a gyermekek kedvezményesen jutnak el a színházi előadásokra, kirándulásokra.

 

 

2010. szeptemberétől óvodánkban beindult a kompetencia alapú óvodai nevelés és tehetséggondozás.

Az óvodában a személyiség formálása a családdal együttműködve, megértő nevelői magatartással, a gyermekek szeretetteljes gondozásával, oldott, derűs, családias légkörben valósul meg. Az óvoda a szülők felé nyitott, betekinthetnek gyermekeik óvodai életébe csoportlátogatás, fogadóórák, ünnepek, rendezvények alkalmával. Tájékozódhatnak az óvoda nyilvános dokumentumainak áttekintésével is (az óvoda Helyi programja, Minőségirányítási program, Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, faliújság).

 

 

Az óvoda speciális szolgáltatásai:

 

Logoépdiai foglalkozás

Fejlesztőpedagógiai foglalkozás

Pszichológiai foglalkozás

Néptánc: középső és nagycsoportosok részére heti 1 alkalommal

Zene-ovi: nagycsoportosok részére heti 1 alkalommal

Ovi-angol: nagycsoportosok részére heti 2 alkalommal

Kézműves szakkör: nagycsoportosok részére heti 2 alkalommal

Ismerkedés a számítógéppel: nagycsoportosok részére heti 1 alkalommal

Ovi-foci: korcsoporttol függetlenül heti 1 alkalommal

Hitoktatás (görög katolikus): középső és nagycsoportosok részére heti 1 alkalommal